Владислав Терзиев, фотостудио nonverbal | bildkommunikation

Veröffentlicht

Благодарим на клуб „Будители“ за възможността да работим заедно и да документираме неповторими театрални постановки, музикални концерти и други многобройни културни мероприятия с цел съхраняване на българското и зад граница. Съчетавайки хъс, воля и всеотдайност за реализацията на всеки един проект, членовете на клуб „Будители“ ни даряват чувството на гордост и любов към България.

Благодарим ви и успех!