Станка Крафорст, зам-пред. БПЦО „Св. Теодосий Търновски“

С клуб “ Будители“ ни свърза работата по няколко съвместни проекта. Възхитена съм от техният заразяващ  ентусиазъм, професионализъм и ведро настроение. Впечатлена съм, че макар тези млади хора макар да са далеч от нашата Родина правят всичко възможно, за да запазят любовта си към нея и помагат на всички, който работят за тази идея. Работим винаги с удоволствие и радост с тях, тъй като с тях се работи непринудено, бързо и успешно.