Иван Радилов, Мениджър

Posted on

Радвам се, че работата ме срещна с младите хора от “най-стария”’български клуб в Германия! Спечелиха ме с високия си професионализъм и изключително топлото отношение към мен, още непознатия. След почти две години и няколкото съвместни прояви, днес, още повече мога да потвърдя казаното по-горе! Заразителен ентусиазъм, отговорност, изпипване и най-малките детайли, финес и зареждащи те […]

Катя Костова, „Арт Театър“

Posted on

Скъпи съвременни будители, благодарим Ви, че Ви има! „Когато сред хората спящи будуваш… тогава живееш със светлата мисъл, че твоят живот е изпълнян със смисъл!“ В този стих откривам Вас, млади хора! Вие сте будителите на днешното време, в един чуждоземен свят, в които разпалвате искрици от духа на предците ни. Прекланям се пред делото […]