Елена Димитрова
Координатор на събития
Илияна Панов
Маркетинг и Реклама
Божидар Евдокимов
ИТ - Проекти
Таня Кънчева
Човешки ресурси